Regulamin

PLIKI COOKIES


Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies" (np. szybkość ładowania stron, a nawet niemożność zalogowania na Konto). Zastosowanie plików "cookies" ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję WYLOGUJ dostępną w Serwisie. Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie, nie wyloguje się z niego, wówczas po upływie 20 minut od dokonania ostatniej czynności w Serwisie, Serwis automatycznie wyloguje Użytkownika. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania do Serwisu i osoby zasiadająca przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Serwisu tak jak zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz jego korespondencji. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania z Serwisu tak, jakby to robił zalogowany Użytkownik.

Jak ustawić pliki cookie w przeglądarce Firefox
Jak ustawić pliki cookie w przeglądarce Google Chrome
Jak ustawić pliki cookie w przeglądarce Internet Explorer
Jak ustawić pliki cookie w przeglądarce Opera
Jeśli logujesz się do serwisu z komputera z którego korzysta więcej osób, to po każdym wylogowaniu z serwisu usuń pliki cookies z przeglądarki dotyczące serwisu Olneo.pl


Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego zwanego Wyszukiwarką Podróżników,a dalej pod nazwą Olneo.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.Olneo.pl
Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich ewentualnych dodanych załączników i dodatków zamieszczonych w niniejszym regulaminie, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Wyszukiwarki Podróżników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu zwanego Wyszukiwarką Podróżników pod nazwą Olneo.pl.

§ Regulamin portalu społecznościowego www.Olneo.pl

1.Definicje


Administrator– osoba fizyczna świadcząca usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu.
Serwis – portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.Olneo.pl.
Użytkownicy Serwisu – Podróżnicy, pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane za pośrednictwem tej usługi internetu.
Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Blog lub Dziennik - Strona udostępnia Użytkownikowi na potrzeby opisywania swoich podróży.
Forum - Strona udostępnia Użytkownikowi ogłaszanie swoich wyjazdów jak i włączanie się do dyskusji widocznych dla innych użytkowników serwisu.
Misja - Misją serwisu Olneo.pl jest łączenie ze sobą podróżników z Polski i ze świata w celu wspólnego podróżowania.
Netykieta - zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w Internecie, stworzony aby pomóc skutecznie i przyjemnie komunikować się z innymi.
Mapy - Witryna zewnętrzna udostępniająca lokalizację użytkownika pobieraną z Olneo.pl.
Regulamin – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu. Zalogowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.Warunki korzystania z serwisu

2.1. Serwisem Olneo.pl administruje i zarządza firma OIRIX Ltd. Firma zarejestrowana jest w Anglii pod numerem 10607818. Adres firmy znajduje się na 40 Bloomsbury Way, London WC1A 2SE.
2.2. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a administratorami danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Profili jest Olneo.pl. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Olneo.pl, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili.

2.2a Interoperacyjność. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych (Microsoft Internet Explorer 9.X lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 7.X, 8.X (tylko wersja dla OSX) lub ich nowszych wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows)) umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, OS X v10.9 lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s, Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.

2.3 Serwis służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami Użytkowników Serwisu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Serwis.

2.4 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników Serwisu jak i dodane przez nich fotografie.

2.5 Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2.6 Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat.

2.7 Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://olneo.pl/signup .

2.8 Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

2.9 Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

* zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
* dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu
* dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą
* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
*posiadam na komputerze, tablecie zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarkę internetową, która jest niezbędna dla prawidłowego działania serwisu (starsze wersje przeglądarek mogą nie obsługiwać kodu serwisu)
* zezwalam na wykorzystywanie moich danych osobowych, w tym mojego wizerunku oraz wpisów umieszczanych przeze mnie w Serwisie Olneo.pl dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
* wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu
* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora i Właściciela, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Olneo.pl oraz od parterów serwisu.
* wyrażam zgodę na umieszczenie mojego miejsca zamieszkania (uzupełnionego w edycji profilu) na zewnętrznej witrynie.
* wyrażam zgodę na dobrowolne płatności za Konto Extra w serwisie i po jego dobrowolnym zakupie nie będę żądał zwrotu zapłaconych pieniędzy od właścicieli serwisu Olneo.pl

2.10 W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności, dostępnej na dole strony.

2.11 Zabrania się Użytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie takich samych lub podobnych portali internetowych, forum internetowych, stron WWW nawiązujących swoją misją do serwisu Olneo.pl jak również prowadzenia działalności konkurencyjnej i komercyjnej wobec portalu Olneo.pl.

2.12 Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Serwisie, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi, Blogów, Reklam, Tematów na forum, Profili (w całości lub w części) i zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi.
Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) wypowiedzi zawierają linki do zewnętrznych stron www promujące podobne serwisy internetowe;
c) Uczestnik Serwisu zamieszcza w swoim profilu,blogu lub komentarzu reklamy bądź inne materiały o charakterze komercyjnym, również w nicku (imię i nazwisko) czy w temacie podróży. Osoby zainteresowane reklamą na portalu Olneo.pl mogą dodać taką reklamę bezpośrednio w serwisie naciskając przyciski "Zareklamuj wyjazd", korzystając ze strony reklama lub proszone są o kontakt z Działem Reklamy w zakładce kontakt;
(d) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
(e) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
(f) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej do innych użytkowników serwisu;
(g) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
(h) Uczestnik Serwisu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora
(i) Użytkownik Serwisu Olneo.pl posiada więcej niż jeden własny profil/konto w serwisie.

2.13 Serwis Olneo.pl, Użytkownicy Serwisu oraz osoby nie będące Użytkownikami Serwisu, mają prawo do wykorzystywania oraz udostępniania treści, informacji oraz danych osobowych, w tym mojego wizerunku, opublikowanych przez Użytkowników Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na innych stronach www. Użytkownik Serwisu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.

2.14 Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

2.15 Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.

2.16 Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania Kont Użytkowników Serwisu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.

2.17 Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Regulamin jest dostępny na stronie http://olneo.pl/regulamin. W przypadku dokonania bardzo ważnych zmian w Regulaminie, Olneo.pl poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

2.18. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

2.19. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

2.20 Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu według wskazówek wskazanych w ustawieniach będąc zalogowanym w serwisie. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie.

2.21 Użytkownik nie powinien dodawać nominacji innym użytkownikom serwisu na podstawie ich opisu (odstępstwem są reklamy komercyjne widoczne na profilu) lub wizerunku. Użytkownik nie może również wystawiać jakiejkolwiek nominacji jeśli nie kontaktował się, nie był na wspólnym wyjeździe lub próbował się kontaktować bezskutecznie z tą osobą i tym samym nie zna prawdziwych zamiarów tej osoby (wyjątkiem od tego jest nominacja "brak kontaktu"). Osoby które będą nadużywać nominacji niezgodnie z punktem 2.20 niniejszego regulaminu mogą zostać zablokowane lub usunięte z serwisu przez Administratora za łamanie regulaminu serwisu.

2.22 Użytkownik nie będzie rościł pretensji do serwisu w jakiejkolwiek płaszczyźnie jeśli dojdzie do sporu pomiędzy nim a innym Użytkownikiem / Użytkownikami serwisu i zostaną w jakikolwiek sposób naruszone jego dobra intelektualne bądź osobiste. Jeżeli Użytkownik poczuł się w ten sposób skrzywdzony to może w każdej chwili zrezygnować z serwisu usuwając konto tym samym jego dane profilowe ulegną zatarciu.

3.Reklama w serwisie

3.1 Reklamodawcy nie muszą zakładać konta aby dodać reklamę, wystarczy bezpośrednio nacisnąć przycisk dodaj reklamę i uzupełnić niezbędne pola. Po dodaniu reklamy może czekać na zaakceptowanie przez administratora, sprawdza czy jest zgodna z warunkami emisji, ale może również ukazać się bez moderacji.

3.2 Niedozwolone jest reklamowanie produktów pornograficznych, obrażających wizerunek innych osób i firm oraz stron, serwisów www, portali lub forum stanowiących konkurencję wobec Wyszukiwarki Podróżników Olneo.pl oraz innych rzeczy ujętych pkt.2.13

3.3 Po opłaceniu reklamy serwis Olneo.pl nie dokonuje zwrotów pieniędzy w przypadku, gdy reklama zostanie zablokowana lub usunięta ponieważ nie spełnia warunków opisanych w pkt.3.2 i pkt.2.13

3.4 Reklamodawca może edytować ogłoszenie w każdej chwili, które nie będzie już moderowane pod względem załączonych zdjęć oraz opisów. Po edycji ogłoszenia które nie będzie spełniać warunków w pkt.3.2 Administrator może zawiesić wyświetlanie reklam, tym samym zasadne jest działanie opisane w pkt. 3.3

3.5 Opłaty za dodanie reklamy znajdują się na stronie reklama.

3.6 Reklamodawca, aby dodać reklamę musi mieć ukończone 18 lat.

3.7. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od złożenia powiadomienia poprzez formularz kontaktowy.

3.8. Emisja reklam odbywa się na podstawie Regulaminu Reklamy pobierz
.

4 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność Właścicieli i Administratorów serwisu Olneo.pl


4.1 Administrator nie odpowiada w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

4.2 Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.

4.3 Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

4.4 Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

4.5 Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora zakłócenia spowodowane m.in. siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

4.6 Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

4.7 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.

4.8 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależną i niezawinioną przez Administratora utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

4.9 Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

4.10 Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.

4.11 Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich. Powyższe zmiany nie będą wpływały na istotne cechy Serwisu.

4.12 Administrator nie odpowiada za naruszenia dóbr osobistych będących następstwem publicznych wypowiedzi osób będących w serwisie lub poza nim, a w szczególności nie odpowiada na wszelkiego rodzaju spory ustne czy pisemne pomiędzy Użytkownikami serwisu, które miały miejsce w serwisie lub poza serwisem. Tym samym Administrator udostępnia tylko platformę zwaną Olneo.pl do komunikacji między osobami wierząc w ich rzetelność i nie bierze udziału w ich sporach, gdyż nie jest właściwym arbitrem do rozstrzygania tych sporów.

5.Prawo autorskie


5.1. W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, takich jak zdjęcia i filmy, Użytkownik przyznaje Administratorowi niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu Olneo.pl w związku z nim. Licencja wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści te nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły.
5.2. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Wyszukiwarki Podróżników Olneo.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Polityka Ochrony Prywatności

Olneo.pl - Wyszukiwarka Podróżników (zwana dalej właścicielem serwisu), właściciel serwisu, przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu na następujących zasadach:

Cel i zakres przetwarzania

Dane osobowe użytkowników nie są przetwarzane na stronie Olneo.pl, a jedynie poprzez wpłatę środków innym firmom w celu umożliwienia przetwarzania płatności od użytkowników.

Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i otrzymywanie za pomocą poczty e-mail informacji związanych z korzystaniem z serwisu oraz informacji o produktach i usługach powiązanych z działalnością serwisu.

Udostępnianie osobom trzecim

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których takie udostępnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawne, lub też właściciel otrzyma prawomocne orzeczenie sądu wzywające do takiego udostępnienia. W takiej sytuacji dane osobowe zostaną udostępnione jedynie w takim zakresie i takim podmiotom, jakim wymagają odpowiednie regulacje prawne. Odstępstwem od tego jest witryna zewnętrzna pobierająca informację o lokalizacji użytkownika z jego profilu, jednocześnie użytkownik w każdej chwili może zablokować ten dostęp w ustawieniach. Właściciel serwisu może dowolnie dysponować adresami e-mail na które zarejestrowali się użytkownicy w serwisie Olneo.pl w sposób dobrowolny bez powiadamiania użytkowników o zaistnieniu takiej sytuacji.

Usunięcie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika ulegają usunięciu z serwisu poprzez wybranie przez użytkownika opcji usunięcia konta w serwisie, dostępnej po zalogowaniu. Czynność ta jest wykonywana przez użytkowników osobiście lub poprzez administratora serwisu.

Płatności w serwisie

W imieniu serwisu Olneo.pl obsługą płatności elektronicznych zajmuje się firma PayPro S.A. (Przelewy24.pl)