Z Budapesztu rano urszyłyśmy do Bratysławy. Spędziłyśmy tam jeden dzień, zwiedzone stare miasto i miejscowość Devín a w niej ruiny zamku. Wieczorem ruszyłyśmy do Wiednia.



Album podróżnika

Łukasz

Dodano albumów: 12
2019-09-09 16:21:01
Album podróżnika

RobertB

Dodano albumów: 14
2017-09-02 19:59:52
Album podróżnika

RobertB

Dodano albumów: 14
2017-08-22 23:43:02
Album podróżnika

Gosia

Dodano albumów: 6
2019-06-20 13:18:32